7.18.2010

Resilience ... ดีที่ได้ลอง

ถ้าเราต้องพบกับความล้มเหลว และผิดหวัง  เราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองย่อท้อ และพร้อมจะลุกขึ้นมาทำสิ่งนั้นใหม่อีก  เด็กหญิงอายุ 11 ปี เล่ามุมมองที่น่าสนใจของเธอว่า  หากเราทำถูกต้องแล้ว  เราก็จะรู้แต่วิธีที่ถูกต้องอยู่วิธีเดียว  แล้วเราก็จะทำสิ่งนั้นซ้ำๆ แก้ปัญหาแบบเดิมๆ เพราะมันปลอดภัยที่สุด  แต่ถ้าหากคำตอบของเราผิดพลาด เราจะต้องหาทางใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม เพื่อแก้ปัญหานั้น  บางครั้งก็อาจจะต้อง 2, 3, 4 ครั้งด้วยซ้ำ  ถ้าทุกครั้ง เราเห็นว่า เราได้เรียนรู้เรื่องใหม่จากความผิดพลาด เราจะได้เรียนรู้ตลอดเวลา

แม้เราจะไม่ชอบความล้มเหลว แต่ก็ต้องไม่รังเกียจมัน  เพราะเราได้เรียนรู้จากมัน และในอนาคตเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ก็ได้

นี่เป็นมุมมองหนึ่งของคนที่ไม่ถอยง่าย ล้มแล้วลุกขึ้นได้  การมีทางเลือกเยอะๆ ให้กับชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้กับอุปสรรค ความพ่ายแพ้ ผิดหวัง หรือล้มเหลวจะช่วยพัฒนาคุณสมบัติของพลเมืองที่มีค่า

นักวิทยาศาสตร์ และนักประดิษฐ์เกือบทุกคนต้องผ่านกระบวนการล้มเหลว และเรียนรู้  คนที่มักจะนึกถึงบ่อยที่สุดคือ พี่น้องตระกูลไรท์  คนที่ทำความฝันของมนุษย์ที่อยากบินได้เป็นจริง ต้องผ่านประสบการณ์ "ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ อย่างไม่ย่อท้อ"

ความล้มเหลวจึงเป็นเพื่อนที่น่ารักของเราเช่นเดียวกันกับความสำเร็จนั่นหละ ... เนอะ!!!


No comments: