7.14.2011

หากำลังใจให้ตัวเอง

ในวันที่รู้สึก down มากๆ  ได้อ่านกลอนชิ้นนี้แล้วจะมีกำลังใจ  เอามาจาก Facebook ของคุณ Preeyanoot Wichai  บางทีต้องย้ำกับตัวเองเหมือนกันว่า หลักชีวิต กับหลักการทำงานของเราเดินตามหลังพระเจ้าอยู่หัว  มาช่วยกันสร้างประเทศไทย ทำให้คนไทยตื่นรู้ ดูแลตัวเองได้  ไม่เบียดเบียนใคร ไม่เป็นภาระกับโลก