9.03.2011

เรียนรู้ที่ภูมิรักษ์

คุณลุงปัญญา สะกดเด็กเพลินฯอยู่หมัด
บ้านที่มั่นคง
"คุณลุงปัญญา" เล่าให้เด็กๆ ฟังว่า ท่านเป็นนักเรียนสวนกุหลาบ จบแล้วก็ไปเรียนต่อธรรมศาสตร์ แล้วมาทำงานเป็นนายแบงค์  ใช้ชีวิตอย่างคนกินเงินเดือน จนมาศึกษาหลักการใช้ชีวิตที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้

ท่านวาดรูปง่ายๆ เพื่ออธิบายพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่า ความมั่นคงของเราจะเกิดขึ้นเมื่อเรา "พออยู่ พอกิน พอใช้"  เราจึงจะมีความสุขได้  พอกิน หมายความว่า ก็ต้องกินให้เป็น ต้องรู้ว่าจะกินอะไรอย่างไรให้ไม่เบียดเบียนตนเอง  ท่านเดินไปรอบๆ ศาลา เก็บใบไม้มา 5 ชนิด บอกชื่อ บอกสรรพคุณ แล้วก็กินให้ดู บอกว่าเป็นอาหารสูตร "ควายสะอื้น" ทำได้อย่างนี้ ไม่มีอดตาย

จากนั้น ท่านก็เล่าว่า พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานส.ค.ส.ให้คนไทยเมื่อปี 2553 เป็นรูปประเทศไทย ล้อมรอบด้วยระเบิด 4 ลูก ท่านว่าที่จริงจะเกิดขึ้นเกือบทั่วโลก
ระเบิด 4 ลูกที่เราต้องเผชิญจากนี้ไป

ระเบิดลูกแรกคือ ภัยธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ล้มตาย และสร้างความเสียหายอย่างมากมาย  จากแผ่นดินไหว ซึนามิ ภูเขาไฟระเบิด คลื่นความร้อน แล้ง และภาวะโลกร้อนต่างๆ

ระเบิดลูกที่ 2 คือ วิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาแบบไร้ทิศทาง กระแสโลกาภิวัตน์กำลังทำให้โลกก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยการใช้ทรัพยากรและการค้าที่ขาดสติ  ซึ่งเกี่ยวพันกับระเบิดลูกที่ 3 คือวิกฤตสังคม และลูกที่ 4 คือ ความขัดแย้ง

เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ไ้ด้ก่อน และฝึกที่จะช่วยเหลือคนอื่น เริ่มด้วยการอยู่ง่ายกินง่าย ดูแลตัวเองให้ได้  มีความรู้เรื่องที่จำเป็นต่อการเอาชีวิตให้รอด และช่วยคนที่อ่อนแอกว่า  พระเจ้าอยู่หัวคิดถึงวันข้างหน้าที่จะต้องเผชิญภาวะวิกฤตทั้ง 4 เรื่อง นอกจากไม่ประมาทแล้ว ท่านยังช่วยเราคิดหาทางออกสำหรับอนาคตด้วย

No comments: