9.04.2011

ภูมิรักษ์: outdoor 4 ภาค

ฝัดข้าว ผล=ข้าวกระจายเหลือแต่เปลือก!!
ครกกระเดื่อง!!
หลังอาหารกลางวัน ฝนก็หยุดพอดี  คุณลุงปัญญากับพี่ๆ ที่ภูมิรักษ์ก็แบ่งเด็กๆ เป็น 2 กลุ่ม พาเดินรอบสวนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริที่นำไปใช้ปรับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปแต่ละภาค  บางจุดที่เด็กๆ จะหยุดกันนานก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหาร เช่น กระบวนการที่ทำให้เราได้ข้าวมากิน มีเครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ ให้ได้สัมผัส  เป็นการเดิน รอบพื้นที่ 14 ไร่ที่สุดยอดมากๆ  เพราะหลังฝน อากาศสดชื่น ทำให้ไม่เหนื่อย  และเราโชคดีมากที่เมื่อเราเดินกันจบรอบ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 100 นาทีฝนก็เทลงมาอีกรอบ  ซึ่งตอนนั้น  นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้ไปทำผลิตภัณฑ์แชมพู กับโลชั่นกันยุง  อีกกลุ่มหนึ่งก็ได้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

จากภูผา สู่มหานที ร้อยเรียงมิติเวลา และพื้นที่
พิพิธภัณฑ์ฯ นี้เป็นการจัดการพื้นที่เล็กๆ ที่สุดยอดมาก มีการจัดแสดงเรื่องของการจัดการปัญหาดินตามแนวพระราชดำริ  การทำฝนหลวง การจัดการชุมชน  แต่ที่ชอบมากที่สุดคือ model พื้นที่ความกว้างเพียง 1.5 เมตร ความยาว 5 เมตรช่วยให้เข้าใจแนวพระราชดำริ "จากภูผา สู่มหานที" ได้อย่างดีเยี่ยม  เป็นการเชื่อมโยงมิติของเวลาและฤดูกาล กับมิติทางสังคม ซึ่งสามารถร้อยเรียงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศต่างๆ จากแหล่งต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ท้องฟ้า พื้นดิน และทะเล  รวมทั้งตวามเชื่อมโยงการพึ่งพากันของคนชนบท และคนเมือง 

เสร็จจากพิพิธภัณฑ์ฯ ก็ลงมาทำผลิตภัณฑ์ฯ และออกเดินทางเวลา 15:30 น. ตามกำหนดเป๊ะ ... คุณลุงปัญญาบอกว่า มีนักเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งเกือบ 300 คน  ไม่ได้มีโอกาสออกนอกห้องประชุมเลยเพราะฝนตก  แต่พวกเราได้ทำครบทุกกิจกรรม  เรายังคุยกันต่อเรื่องโครงการต่อเนื่องที่จะฝึกทักษะชีวิตของเด็กๆ  อาจารย์ปัญญาชื่นชมเด็กๆ และคุณครูของเรามากๆ ที่ใส่ใจกับการเรียนรู้ต่างจากอีกหลายๆ โรงเรียน  ครูใหญ่ยิ้มแก้มแตกไปเลยค่ะ ...

No comments: