9.06.2011

ลุงไกร: "ความเรียบง่าย ดีที่สุด"ลุงไกรพูดอะไรโดนๆ เยอะ ... อะไรทำให้ลุงไกรเป็นลุงไกรในวันนี้ 

ลุงไกร ผู้เข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง
"ลุงไกรว่า  ความเรียบง่าย  เราเรียบง่ายแต่เราต้องคิด เราต้องเรียนรู้ตลอด  จากที่ไม่เคยรู้กฎหมาย วันนี้ต้องเรียนรู้  ต้นทุนทางสังคมเราต้องมี  แต่มันมาจากการสะสม จากการให้ จากการแบ่งปัน ด้วยใจที่สะอาดนะ  จิตสำนึกที่จะให้เนี่ย ลุงไม่มีเงิน ลุงก็ให้ความรู้  ปรัชญาชีวิตของลุงไกร ไม่มีอะไรมาก แค่คิดบวก ทุกย่างก้าวมองอะไรให้เห็นเป็นเรื่องบวก เป็นโอกาสของเรา  เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น คือการเอาธรรมะมาลงบนผืนแผ่นดินนี้หละ  อยู่กันอย่างเกื้อกูล"

ความเกื้อกูลที่ว่านี้  ลุงไกรยกตัวอย่างว่า คนปลูกผักก็ต้องนึกถึงผู้บริโภค  แต่ต้องนึกแบบมีสติ  ผู้บริโภคต้องการผักสวยๆ เราอัดยาฆ่าแมลงลงไปก็ถือว่าไม่เกื้อกูล  แต่ผักอินทรีย์มีใบเน่าบ้าง มีหนอนติดบ้าง เราก็ต้องเกื้อกูลด้วยการให้ความรู้กับเขา  ไม่ใช่ไปตามใจเรื่องไม่เป็นเรื่อง

ลุงไกรยืนยันว่า ถ้าเราใช้ชีวิตแบบเรียนรู้ รอบรู้ รอบคอบ และมีคุณธรรม  เราไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบอกว่าเราเป็นคนดีหรอก  แต่สิ่งนี้จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดี  พ่อแม่บางคนเป็นพวกพ่อแม่รังแกฉัน บังคับให้ลูกเป็นนั่นเป็นนี่ นี่ก็แย่  แต่เราเป็นลูก ก็ต้องเข้าใจว่าทำไมพ่อแม่ทำแบบนี้ อย่าไปโกรธ อย่าไปว่าท่าน  อย่าลืมว่ามนุษย์ไม่สามารถสุขอยู่เพียงคนเดียวได้  ลุงไกรเป็นคนคิดบวก ก็เลยเบาสบาย แต่เรื่องแบบนี้ ต้องฝึกเหมือนกับดนตรี เพราะเป็นทักษะการคิด

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นความคิดรวบยอดของแนวคิดพระเจ้าอยู่หัวที่ลึกซึ้งมาก ท่านบอกไว้เป็นภาพรวมๆ ถ้าเราใคร่ครวญให้ดี เราจะเห็นองค์ประกอบที่สำคัญคือ
  • ภูมิคุ้มกันที่ดี จากการเรียนรู้ รอบรู้ รอบคอบ และคุณธรรมที่ทำให้สรรพสิ่งอยู่ร่วมกันได้
  • การจัดเรียงความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจกับสังคม ให้มีรายได้ทุกคน ไม่ต้องทะเลาะกัน
  • จัดปรับเสมอ ตามบริบท เราต้องฟังคนอื่นด้วย บวกกับเรื่องการวางแผนที่ดี และการบริหารจัดการ
  • และต้องทำให้ยั่งยืน ด้วยความสัมพันธ์เชิงบวกกับสังคม จึงต้องเอื้อเฟื้อกัน ทำให้สังคมปลอดภัย กลายเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญมากๆ
ลุงไกรยืนยันว่า เงินไม่ใช่คำตอบ  และเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้แปลว่า ต้องจน  แต่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ เราต้องเปิดประสบการณ์ให้กับตัวเอง ได้ลองนำไปใช้ แล้วมาประมวล  เราก็จะเข้าใจชีวิตมากขึ้น  บอกได้แค่ว่า แนวทางของในหลวง ถ้าไม่อยากเข้าใจก็จะไม่เข้าใจ แต่มันสุดยอดจริงๆ  ถ้าไปถึงตรงนั้นได้ เราจะเอาตัวรอดได้ในสภาพที่โลกเปลี่ยน สิ่งแวดล้อม โรคภัย และภัยพิบัติมากมาย

เป็น lecture เคล้าเสียงเพลงที่สุดยอดจริงๆ ... ขอให้ประชาชนที่คิดเป็นทำเป็นจงมีพลัง  บันทึกไว้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2554

No comments: